DOMÄN-NAMNET retekniq


"re": Roger Eriksson
"teknik(q)": ger en vink om mitt intresse för teknik
"iq": förkortning av inre kvalitet (Internal Quality)


Loggan kommer från mitt tidigare företagande och symboliserar vikten av att:

Inom företag ha människan i centrum
där inre kvalitet präglar vardagen och
där resultatet blir en ut till kund - levererad god produktkvalitet